9 Record(s)
We found results matching "ab" in 13 ms

Informacja o polityce prywatności

 

Informacja o prywatności i ochrona danych

 

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to dane, które można osobiście odnieść do Ciebie, na przykład imię i nazwisko, adres, adresy e-mail.

I. Nazwa i adres odpowiedzialnej strony

Stroną odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:


28/F,Central Plaza,28 Harbour Road,Wan Chai,Hong Kong
service@gamesdeal.com
Tel.:+852 262536118
www.gamesdeal.com

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych odpowiedzialnej strony jest:

Kevin Leung
Pokój 1202, 12 / F., AT Tower
180 Electric Road, North Point
Hong Kong
Tel.:+852 262536118
E-mail: account@gamesdeal.com

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzedniej zgody nie można uzyskać z rzeczywistych powodów, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 lit. a) Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (EUDATAP) służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
W przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, art. 6 ust. 1 lit. b) EUDATAP służy jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 (1) lit. c EUDATAP służy jako podstawa prawna.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla utrzymania uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad poprzednim interesem, art. 6 (1) lit. f EUDATAP służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania
Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania zostanie wyeliminowany. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział to w przepisach UE, przepisach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Blokowanie lub usuwanie danych ma również miejsce po upływie okresu przechowywania określonego w wymienionych standardach, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Za każdym razem, gdy odwiedzamy naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.
Tutaj gromadzone są następujące dane:
(1) Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej
(7) Strony internetowe otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej
Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 (1) lit. f) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby strona mogła zostać dostarczona na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez czas trwania sesji.
Dane są przechowywane w plikach dziennika, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.
Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 (1) lit. f) EUDATAP również służy tym celom.

4. Czas przechowywania danych
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, dzieje się tak najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe są dalsze oszczędności. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, więc przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Zbieranie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma sprzeczności.

V. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane przejściowe pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu i pozwalają nam lub naszemu podmiotowi stowarzyszonemu rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie).
Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności ciasteczka sesyjne. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego do wspólnej sesji można przypisać różne żądania z przeglądarki. Umożliwi to rozpoznanie twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Następujące dane są przechowywane i przesyłane w trwałych plikach cookie:
Informacje o uczestnikach naszego programu partnerskiego, których link klient wszedł do naszego sklepu

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 (1) lit. f) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Wykorzystanie technicznie niezbędnych plików cookie ma na celu uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
Potrzebujemy plików cookie do następujących aplikacji:
(1) Koszyk
(2) Proces płatności za logowanie
(3) Pomiar wydajności uczestników programu partnerskiego
Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Z tych powodów nasz uzasadniony interes leży również w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f) EUDATAP.

4. Czas przechowywania danych oraz możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez to na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może być niemożliwe.

VI. Biuletyn Informacyjny

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, który informuje Cię o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w deklaracji zgody.
Aby zarejestrować się w celu otrzymywania naszego biuletynu, stosujemy tak zwaną procedurę podwójnego wyboru. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, na który prosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać biuletyn. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy Twoje adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie rejestracji i, jeśli to konieczne, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.
Jedynym warunkiem wysłania newslettera jest Twój adres e-mail. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail w celu wysłania Ci biuletynu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. a) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Zbiór adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania biuletynu.

4. Czas przechowywania danych
Adres e-mail będzie przechowywany tak długo, jak długo będzie subskrypcja newslettera.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z otrzymywania newslettera. Możesz zgłosić anulowanie, klikając link podany w każdym e-mailu z biuletynem, e-mailem na adres account@gamesdeal.com lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

VII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania, przesyłane do nas i przechowywane. Przekazywanie danych stronom trzecim odbywa się tylko w takim zakresie, w jakim nasze firmy partnerskie potrzebują danych do przetwarzania zamówień. Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej gromadzone są następujące dane:
(1) Płeć
(2) Imię i nazwisko
(3) Adres e-mail
(4) Adres
(5) Hasło
W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:
(1) Adres IP
(2) Data i godzina rejestracji
W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
W przypadku zgody podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 6. (1) lit. EUDATAP. Jeżeli rejestracja służy wypełnieniu umowy, której stroną jest użytkownik, lub wykonaniu środków przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6. (1) lit. b) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Rejestracja użytkownika jest niezbędna do wypełnienia umowy z użytkownikiem lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

4. Czas przechowywania danych
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. Dzieje się tak w trakcie rejestracji w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już konieczne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych kontrahenta w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Możesz zmienić dane o Tobie przechowywane w dowolnym momencie.
Skontaktuj się z nami na adres podany w stopce redakcyjnej lub napisz e-mail na adres account@gamesdeal.com
Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie wykluczają obowiązku usunięcia

VIII Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy musisz podać dane osobowe, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Dane wymagane do przetwarzania umów są oznaczone osobno. Dalsze informacje są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu przetworzenia Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać twoje dane stronom trzecim. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. b) EUDATAP:

Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania twojego adresu, danych płatności i danych zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, tj. Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

IX Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę opcję, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane to:
(1) Adres e-mail
(2) Czas wysłania wiadomości e-mail
W przypadku przetwarzania danych w kontekście procesu wysyłania uzyskana jest twoja zgoda i odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
Alternatywnie możliwy jest kontakt za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane pocztą elektroniczną będą przechowywane.
W tym kontekście nie ujawnia się danych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
W przypadku zgody podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 6. (1) lit. a) EUDATAP. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) lit. f) EUDATAP. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam tylko do przetworzenia kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmuje to również wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania danych
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego i danych wysłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można ostatecznie wywnioskować, że istotne fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.
Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Skontaktuj się z nami na adres podany w stopce redakcyjnej lub napisz e-mail na adres account@gamesdeal.com.
W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną usunięte.

X. Uwaga na temat Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Google usunie Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de.

Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Gromadzone przez nas statystyki pozwalają nam ulepszać nasze usługi i uczynić je bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przesłało do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6. (1) świeci. f) EUDATAP.

Informacje o podmiotach zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/ de.html, Przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl / de / policy / privacy.

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres account@gamesdeal.com.

XI. Google Remarketing

Ta strona korzysta z aplikacji Google Remarketing. Jest to proces, za pomocą którego chcielibyśmy ponownie się z tobą skontaktować. Ta aplikacja pozwala zobaczyć nasze reklamy po odwiedzeniu naszej strony internetowej podczas dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki której zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. W ten sposób Google określa Twoją poprzednią wizytę w naszej witrynie. Kombinacja danych zebranych podczas remarketingu z danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google, nie występuje według Google. W szczególności, według Google, pseudonimizacja jest wykorzystywana w remarketingu. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6. (1) świeci. f) EUDATAP. Nasz uzasadniony interes leży w naszych interesach marketingowych i informowaniu o naszych produktach i usługach.

XII Integracja Twich.tv

Zintegrowaliśmy odtwarzacz Twitch.tv i czatuj bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Nie udostępniamy danych Twitch.tv sami. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6. (1) świeci. f) EUDATAP. Jakie dane gromadzi twitch.tv oraz informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz sposobu ich przetwarzania przez Twitch.tv można znaleźć w polityce prywatności Twitch.tv. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności. [Link Polityka prywatności Twitch.tv https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/].

XIII Integracja filmów z YouTube

1. W naszej ofercie online umieściliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że ​​żadne dane o tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtworzysz filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów dane, o których mowa w ust. 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na transmisję danych. Podstawą prawną integracji YouTube jest art. 6. (1) świeci. f) EUDATAP.

2. Odwiedzając stronę internetową, YouTube zawiera informacje o tym, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony. Ponadto zostaną przekazane dane, o których mowa w pkt IV niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem w YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub zorientowanego na popyt projektu witryny. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu uzyskania reklam zorientowanych na popyt i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo odwołać tworzenie tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Tam otrzymasz również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i przesłał do Tarczy Prywatności UE-USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XIV. Twoje prawa

Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:
1. Prawo do informacji.
2. Prawo do sprostowania lub usunięcia.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto możesz zasadniczo cofnąć uprzednią zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia.

Masz również prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych w organie nadzorującym ochronę danych.

UWAGA: Zwroty i refundacje ważny czas to 3 miesiące od dostarczenia zamówienia.