Polityka prywatności

 

Powiadomienie o ochronie prywatności i ochrona danych

 

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to dane, które mogą być kierowane do użytkownika, na przykład nazwisko, adres, adres e-mail.

I. Nazwa i adres strony odpowiedzialnej

The party responsible in the sense of the EU General Data Protection Regulation and other national data protection laws of the Member States as well as other provisions of data protection law is:

Glory Profit International Limited
Room 1202, 12/F., AT Tower
180 Electric Road, North Point
Hong Kong
Email: [email protected]
Tel.:+852 262536118
www.gamesdeal.com

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

The data protection officer of the party responsible is:

Kevin Leung
Room 1202, 12/F., AT Tower
180 Electric Road, North Point
Hong Kong
Tel.:+852 262536118
Email: [email protected]

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, gdy uprzedniej zgody nie można uzyskać z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne przepisami prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 lit. a) Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (EUDATAP) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.
Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) EUDATAP. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia środków podejmowanych przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 ust. 1 lit. c) Podstawę prawną stanowi EUDATAP.
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do utrzymania uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tymi pierwszymi, Art. 6 ust. 1 lit. f) EUDATAP służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie i przechowywanie danych
Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie wyeliminowany. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli jest to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych rozporządzeniach UE, którym podlega administrator danych. Blokowanie lub usuwanie danych ma miejsce również wtedy, gdy upływa okres przechowywania określony w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub spełnienia warunków umowy.

 

IV. Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym wejściu na naszą stronę nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera dzwoniącego.
Tutaj gromadzone są następujące dane:
(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki.
2) system operacyjny użytkownika
3) dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Witryny, z których system użytkownika dociera do naszej witryny internetowej
(7) Witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny internetowej
Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie są przechowywane.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 (1) lit. f) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji.
Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych.
Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 (1) lit. f) EUDATAP również leży w tych celach.

4. Czas przechowywania danych
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe są dalsze oszczędności. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub przenoszone, co powoduje, że przyporządkowanie klienta dzwoniącego nie jest już możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma żadnych wątpliwości.

 

V. Stosowanie plików cookie

arzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 (1) lit. f) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez cookies. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:
(1) Wózek zaopatrzeniowy
2) Proces płatności logowania
(3) Pomiar wyników osiąganych przez uczestników programu partnerskiego
Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.
Z tych powodów naszym uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f) EUDATAP.

4. Czas przechowywania danych oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przez to przekazywane na naszą stronę internetową. Dlatego też, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli cookies są wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.

 

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, który informuje Cię o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
Aby zarejestrować się do naszego newslettera, stosujemy tzw. procedurę podwójnego działania. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie miesiąca. Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Jedynym wymogiem do wysłania newslettera jest Twój adres e-mail. Po potwierdzeniu, zapiszemy Twój adres e-mail w celu wysłania Ci biuletynu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Zbiór adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.

4. Czas przechowywania danych
Adres e-mail będzie przechowywany tak długo, jak długo będzie istniała prenumerata biuletynu.

5. Możliwość sprzeciwu i wykreślenia z rejestru
Zgodę na wysyłanie biuletynu można w każdej chwili odwołać i zrezygnować z otrzymywania biuletynu. Anulowanie rezerwacji można złożyć klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w nadruku.

 

VII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania i przesyłane do nas oraz zapisywane. Przekazanie danych osobom trzecim odbywa się tylko w zakresie, w jakim nasze firmy partnerskie potrzebują tych danych do realizacji zamówienia. Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej gromadzone są następujące dane:
1) Płeć
(2) Imię i nazwisko
(3) Adres e-mail
4) Adres
(5) Hasło
Podczas rejestracji przechowywane są również następujące dane:
(1) Adres IP
2) data i godzina rejestracji
W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika jest art. 6.1 zapalił EUDATAP. Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik lub wykonaniu czynności przedumownych, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6.1 lit. b) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Rejestracja użytkownika jest konieczna do wypełnienia umowy z użytkownikiem lub do przeprowadzenia czynności przedumownych.

4. Czas przechowywania danych
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. Ma to miejsce podczas rejestracji w celu wypełnienia umowy lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych umawiającej się strony w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5. Możliwość sprzeciwu i wykreślenia z rejestru
Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.
Skontaktuj się z nami pod adresem podanym w nadruku lub napisz do nas na adres [email protected]
Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania środków przedumownych, ich przedwczesne usunięcie jest możliwe jedynie w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie wykluczają obowiązku usunięcia danych

 

VIII. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Jeśli chcą Państwo zamówić w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Dane wymagane do przetwarzania umów są zaznaczane oddzielnie. Dalsze informacje są dobrowolne. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane osobom trzecim. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) EUDATAP:

Zgodnie z przepisami handlowymi i podatkowymi jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczymy przetwarzanie Państwa danych, tzn. dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków prawnych.

 

IX. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę opcję, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te są:
(1) Adres e-mail
2) Czas wysłania wiadomości e-mail
Zgodę na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania uzyskujesz i odsyłasz do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
Alternatywnie możliwy jest kontakt za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. W tym kontekście dane nie są ujawniane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika jest art. 6.1 lit. a) EUDATAP. Podstawą prawną przetwarzania danych przesłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) lit. f) EUDATAP. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę opcję, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te są:
(1) Adres e-mail
2) Czas wysłania wiadomości e-mail
Zgodę na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania uzyskujesz i odsyłasz do niniejszego oświadczenia o o prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) EUDATAP.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam tylko do przetwarzania kontaktów. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmuje to również wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania danych
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy na podstawie okoliczności można wywnioskować, że istotne fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.
Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i wykreślenia z rejestru
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Skontaktuj się z nami pod adresem podanym w nadruku lub napisz do nas na adres [email protected]
Wszystkie dane osobowe przechowywane podczas kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

 

X. Uwaga o Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. (Google). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie zredukowany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics używamy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Gromadzone przez nas statystyki pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6.1 lit. f) EUDATAP.

Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Terminy użytkownika: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz deklaracja ochrony danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

 

XI. Google Remarketing

Ta strona korzysta z aplikacji Google Remarketing. Jest to proces, w ramach którego chcielibyśmy ponownie zwrócić się do państwa. Ta aplikacja pozwala na wyświetlanie naszych reklam po odwiedzeniu naszej strony internetowej, jak nadal korzystać z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce użytkownika, za pomocą których Google zapisuje i analizuje zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych witryn internetowych. W ten sposób Google określa Twoją poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Według Google nie występuje połączenie danych zebranych podczas remarketingu z danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. Według Google pseudonimizacja jest stosowana w remarketingu. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6.1 lit. f) EUDATAP. Nasz uzasadniony interes leży w naszych interesach marketingowych i informowaniu Państwa o naszych produktach i usługach.

XII. Integracja Twich.tv

Zintegrowaliśmy odtwarzacz Twitch.tv i rozmawiamy bezpośrednio z naszą stroną internetową. Sami nie udostępniamy danych Twitch.tv. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6.1 lit. f) EUDATAP. Co data twitch.tv zbiera i informacje o celu i zakresie zbierania danych i jak są one przetwarzane przez Twitch.tv można znaleźć w polityce prywatności Twitch.tv. Tam też można uzyskać więcej informacji o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony prywatności. Linkowanie polityki prywatności Twitch.tv https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/].

XIII. Integracja filmów wideo z YouTube

1. W naszej ofercie internetowej umieściliśmy filmy na YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie one są zintegrowane w "trybie rozszerzonej ochrony danych", co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów wideo. Dane, o których mowa w ust. 2, będą przesyłane wyłącznie podczas odtwarzania filmów. Nie mamy żadnego wpływu na transmisję danych. Podstawą prawną integracji serwisu YouTube jest art. 6.1 lit. f) EUDATAP.

2. Odwiedzając stronę internetową, YouTube zawiera informacje, z których korzystałeś na odpowiedniej podstronie. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w pkt IV niniejszego zgłoszenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem na YouTube, musisz wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube zapisuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu uzyskania reklamy zorientowanej na popyt oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa działalności na naszej stronie internetowej. Masz prawo do odwołania tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

3. Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube znajduje się w polityce prywatności. Tam również otrzymają Państwo dalsze informacje o swoich prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w USA i przekazała je do Tarczy Prywatności UE-USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XIV. Twoje prawa

Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:
1. Prawo do informacji,
2. Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
4. Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu,
5. Prawo do przenoszenia danych,
6. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją uprzednią zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia zgody.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi w sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych.

 

Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 roku.